Koulutus

Ortopedisen osteopaatin koulutus on nelivuotinen aikuiskoulutus, jonka laajuus on 240 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta hyvän oppimisen saavuttamiseksi. Koulutus koostuu viikon mittaisista lähijaksoista, joita on vuodessa yksitoista. Koulutuksen aikana viikon lähijaksoja on yhteensä 44. Lisäksi koulutus sisältää muutamina viikonloppuina lääkärien tai muiden asiantuntijoiden pitämiä luentoja mm. fysiatriasta, ortopediasta ja liikuntalääketieteestä. Ortopedisen osteopatian koulutuskeskusta ylläpitää Seinäjoen Selkäkeskus Oy.

Viikon mittaiset lähiopetusjaksot Pasilassa sisältävät teoriaa, käytäntöä, luentoja ja tenttejä. Teoriaopetus koostuu etenkin toiminnallisesta anatomiasta ja fysiologiasta. Käytännön osioissa opiskellaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja neurologian kliinisiä testejä, nivelten mobilisaatioita ja manipulaatioita, pehmytkudoskäsittelyitä sekä terapeuttisen harjoittelun ohjaamista.

Ortopedisen osteopaatin peruskoulutukseen kuuluu laaja radiologinen osaaminen. Koulutuksen aikana harjoitellaan röntgenkuvien tulkintaa osteopaattisen diagnoosin täydentämiseksi. Lisäksi tutustutaan muihin radiologisen kuvantamistapoihin.

Suurin osa koulutuksesta järjestetään Länsi-Pasilassa Ortopedisen osteopatian koulutuskeskuksessa. Kymmenen opetusviikkoa pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan toimipisteessä. Laureassa opiskellaan osteopatiaa tukevia aineita, kuten mikrobiologiaa, ravitsemusoppia ja sisätauteja. Terveydenhuoltoalan ammattilaisena osteopaatilla tulee olla ymmärrys sosiaali- ja terveysalan lainsäädännöstä ja moniammatillisesta toiminnasta. Lääketieteen jatkuva kehitys vaatii tutkitun tiedon eli näyttöön perustuvan terveydenhuollon (evidence-based medicine) ymmärtämistä ja oman oppimisen kehittämistä koko työuran aikana. Näitä aineita opiskellaan myös ammattikorkeakoulussa. Lisäksi korkeakouluopintoihin kuuluvat kieliopinnot englannista ja ruotsista. Yhteensä Laureassa suoritetaan 37,5 opintopistettä.

Opiskelu sisältää lisäksi:

• ​itsenäiset etätyöt
• ​teoriatentit
• ​käytännön manipulaatiotentit
• ​viisi viikon jaksoa työharjoittelua kokeneiden lääkärien ja/tai osteopaattien vastaanotolla
• ​asiakaskorttien täyttämisen
• ​opinnäytetyön, jonka laajuus on tyypillisesti 75 – 100 sivua

Koulutus ei sisällä klassisen osteopatian tekniikoita, kuten kraniosakraaliterapiaa tai viskeraalista osteopatiaa, vaan pitäydymme lääketieteellisesti todennetuissa hoitomuodoissa.

Tarjoamme opiskelijoillemme:

Opetuksen, joka on nykyaikaiseen terveystieteisiin perustuvaa, johdonmukaisesti ammattiaineittain etenevää koulutusta, jossa kiinnitetään erityistä huomiota potilasturvallisuuteen ja hoitajan ammattitaitoon.

Korkeatasoisen, itsenäiseen ammattiin johtavan koulutuksen, joka täyttää terveydenhuollon ammattihenkilöille annetun lain ja asetusten vaatimukset.

Koulutuksen hinta vuonna 2017 aloittaville on 5 000 euroa vuodessa sisältäen arvonlisäveron (24 prosenttia vuonna 2017). Koulutuksen hinta tällä hetkellä neljän vuoden ajalta on yhteensä 20 000 euroa (sis alv.). Maksu suoritetaan erissä kolmen kuukauden välein kertamaksun ollessa 1 250 euroa. Koulutuksen hinta tarkistetaan vuosittain. Koulutusmaksu sisältää kaiken lähiopiskelun sekä opettajien jakamat opetusmateriaalit neljän vuoden ajalta. Opiskelijoilla oletetaan lisäksi olevan jokin kattava anatomian teos, kuten General Anatomy and Musculoskeletal System, 2nd edition. Schuenke ym. 2015. Thieme. Oppikirjoina käytetään lisäksi seuraavia teoksia:
Magee, D. J. Orthopedic Physical Assessment, 6th edition.  2014. Saunders.
Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Toverud, K. C., Bjålie, J. G. & Hekkanen, R. 2006 – 2015. Ihminen: fysiologia ja anatomia, 2. laitos. 8. – 12. painos. Sanoma Pro.

Seuraavan koulutuksen aloitusaika on syyskuussa 2019.

Kun henkilö on hyväksytty osteopatian koulutukseen, tulee paikan varmistamiseksi maksaa varausmaksu. Varausmaksun suuruus on 500 euroa, ja se hyvitetään koulutusmaksujen yhteydessä. Mikäli opiskelija päättäisi perua paikkansa varausmaksun suorittamisen jälkeen, mutta ennen koulun alkamista, varausmaksusta palautetaan 50 prosenttia eli 250 euroa.

Haluatko sinä olla taitava terveydenhuollon ammattilainen ja tehdä haasteellista työtä ihmisten parissa? Jos haaveilet osaamisesta, jonka kautta voit edesauttaa asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia, tule opiskelemaan laaja-alaiseen tulevien ammattilaisten ja jo alalla olevien ammattilaisten verkostoomme!

Hae koulutukseen

Voit hakea koulutukseen täyttämällä oheisen verkkolomakkeen. Lomakkeen löydät täältä.